Newsletter

AUDIOFON SZKÓŁKA ASÓW

AUDIOFON SZKÓŁKA ASÓW

bezpłatna szkółka tenisa? TAK!

„AUDIOFON SZKÓŁKA ASÓW” – dodatkowe bezpłatne treningi tenisa dla dzieci z roczników 2010-2017 związanych z regularną szkółką Matchpoint. Zajęcia te mają na celu docenienie zaangażowania naszych szkółkowiczów oraz wspieranie rozwoju ich pasji.

Okres trwania zajęć: 5 kwietnia – 21 czerwca 2024

Dokładny dzień i godzinę zajęć podamy w późniejszym terminie.

Ilość miejsc ograniczona.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do szkółki Asów są brane pod uwagę następujące kryteria:
1. Nieprzerwane uczestnictwo w szkółce tenisa Matchpoint – minimum 5 pełnych miesięcy.
2. Terminowa płatność za zajęcia.

W kolejnych etapach, trenerzy prowadzący będą brali pod uwagę dotychczasowe zaangażowanie na zajęciach oraz zachowania „fair play” uczestnika.

Wymogiem uczestnictwa w szkółce Asów jest dalsze kontynuowanie nauki gry w dotychczasowej, płatnej sekcji. Szkółka Asów pełni formę zajęć DODATKOWYCH. W przypadku rezygnacji, bądź opóźnień w opłacie szkółki regularnej, uczestnictwo w szkółce Asów zostanie niezwłocznie anulowane. Przez cały czas trwania „Audiofon Szkółki Asów” możliwe są  2 nieobecności uczestnika na zajęciach dodatkowych. Kolejna nieobecność skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników „Audiofon Szkółki Asów”,  a wolne miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej.

Zgłoszenia można wysyłać poprzez przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego na adres tenis@matchpoint.com.pl .

Na zgłoszenia czekamy do 15 marca 2024r. Zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 marca 2024r.

formularz-zgloszeniowy-szkolka-asow