Newsletter

Obowiązek Informacyjny Matchpoint & Aroma

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Match Point Sp. z o.o. siedzibą w Ślęza, ul. Szyszkowa 6, 55-040 Kobierzyce, Polska;
 2. inspektorem ochrony danych w Match Point Sp. z o.o. jest pan Paweł Wickiewicz, email: iod@matchpoint.com.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych w szczególności w celu umożliwienia uczestnictwa w programie lojalnościowym, wykonywania połączeń telefonicznych jak również wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej oraz SMS, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora oraz upoważnione podmioty podwykonawcze Administratora;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami prawa, na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, dane będą przetwarzane i przechowywane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane będą przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązał się do zachowania tych danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UOD gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO);
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do Pani/Pana potrzeb w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług, Proces profilowania nie będzie zautomatyzowany.

 

OBOWIĄZEK OCHRONY MAŁOLETNICH

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

Informator dla dzieci

Jesteśmy tutaj, aby zapewnić Ci bezpieczeństwo i ochronę podczas korzystania z usług naszego Klubu. W tym celu wdrożyliśmy i stosujemy STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM. Chcemy, abyś znał swoje prawa i wiedział, jak możemy Ci pomóc. Oto kilka ważnych informacji o tym, czego możesz oczekiwać:

Zasady bezpieczeństwa:

 • W naszym klubie obowiązują zasady bezpieczeństwa, które mają chronić Cię przed krzywdzeniem, a także nakazują naszemu personelowi odpowiednio reagować, jeżeli zobaczymy, że doznajesz krzywdy w innym miejscu lub od innych osób.
 • Nasz personel jest odpowiednio przeszkolony i umie odpowiednio zareagować, jeżeli zobaczy że dzieje ci się krzywda.
 • Przed rozpoczęciem pracy z dziećmi w możliwy sposób sprawdzamy nasz personel – nie dopuszczamy do pracy osób, co do których mamy wątpliwości czy spełniają nasze standardy.
 • Jeżeli czujesz się zagrożony lub ktoś Cię krzywdzi, powiedz o tym pracownikowi Klubu, trenerowi, rodzicowi, opiekunowi lub innej osobie dorosłej, której ufasz.

Twoje prawa:

 • Masz prawo aby czuć się bezpiecznie. Nikt nie może Cię krzywdzić ani zaniedbywać. Nikt nie może Cię obrażać ani wyśmiewać. Czasami dorośli muszą powiedzieć coś bardzo głośno, ale nie mają prawa na Ciebie krzyczeć. Ani dorosłym, ani rówieśnikom nie wolno Cię gorzej traktować z powodu, który Cię odróżnia od innych. Pamiętaj, że Tobie także nie wolno innych źle traktować z takich powodów.
 • Masz prawo do szacunku i godności. Pracownicy Klubu muszą traktować Cię z życzliwością i uwagą. Nasi pracownicy i trenerzy powinni zawsze Cię wysłuchać i odpowiednio reagować na Twoje potrzeby. Jeśli to możliwe, to powinieneś mieć możliwość uczestniczenia w decyzjach dotyczących Ciebie. Możesz zadawać pytania i wyrażać swoje preferencje, a inni powinni Ciebie wysłuchać i odpowiedzieć na Twoje pytania.
 • Masz prawo do intymności. W sytuacjach, gdy potrzebujesz pomocy w czynnościach pielęgnacyjnych lub higienicznych, poproś o to dwie osoby dorosłe, które dobrze znasz i mogą Ci pomóc w tej sytuacji. Pamiętaj również o tym, że nie mogą Cię one dotykać w miejsca intymne. Każdy z nas ma intymne części ciała. Intymne, czyli prywatne i zakryte. Może się zdarzyć, że intymne części ciała będzie chciał zobaczyć np. lekarz. Zawsze jednak powinien to robić w towarzystwie rodziców, uprzedzić i opowiedzieć, po co to robi. W innych sytuacjach części intymne Twojego ciała są zakryte – czyli niedostępne dla innych osób. Nikt nie ma prawa Ciebie tam dotykać ani oglądać. Fizyczny kontakt jest możliwy tylko wtedy, kiedy potrzebne jest to do prawidłowego nauczania ćwiczeń i technik (na przykład poprawiania pozycji lub ułożenia ciała) oraz wtedy, gdy taki kontakt jest Tobie naprawdę potrzebny – na przykład, gdy czujesz potrzebę aby przytulić się po porażce. Na wszystkie inne kontakty musisz udzielić zgody i nie mogą one wywoływać u Ciebie poczucia niepokoju czy dyskomfortu.
 • Masz prawo do prywatności. Twoje dane osobiste i informacje o Tobie są przez nas chronione – nie zostaną ujawnione osobom nieupoważnionym. Nikomu, bez Twojej zgody, nie wolno robić Ci zdjęć, nagrywać Twojego głosu lub filmować. W sytuacji, gdyby ktokolwiek to zrobił, natychmiast powiadom rodziców lub pracowników naszego Klubu.
 • Masz prawo prosić i masz prawo pytać. Jeżeli masz jakieś potrzeby albo czujesz się niekomfortowo, powiedz nam o tym – postaramy się uwzględnić Twoje uwagi. Jeżeli chcesz się czegoś dowiedzieć albo masz wątpliwości, pytaj śmiało – postaramy się w zrozumiały sposób udzielić wszystkich możliwych informacji.
 • Masz prawo do pomocy, jeżeli jesteś krzywdzony. Każdy trener oraz pracownik naszego Klubu, a także każda inna osoba pracująca z dziećmi powinna reagować na krzywdzenie dzieci. Jeżeli zostałeś skrzywdzony masz prawo powiedzieć o tym dorosłemu (trenerowi, pracownikowi Klubu, rodzicowi). Jeżeli dorośli zauważą, że możesz być krzywdzony poza treningami, mają obowiązek reagować. Możesz także powiedzieć trenerowi o tym, że jesteś krzywdzony w innym miejscu niż w naszym Klubie i przez inne osoby niż nasi pracownicy. Pamiętaj, że nikt z dorosłych, którzy dowiedzą się, że jesteś krzywdzony nie może rozpowiadać innym osobom o krzywdzeniu, o ile nie jest to konieczne (mogą oni powiedzieć o tym Twoim rodzicom lub opiekunom, Policji lub innym upoważnionym osobom).

PAMIĘTAJ!

 1. Jesteś ważny i masz prawo czuć się bezpiecznie.
 2. Nikt  nie może cię krzywdzić ani zaniedbywać.
 3. W razie potrzeby możesz skorzystać z pomocy dorosłych.

Ważne telefony – tutaj uzyskasz pomoc:

 • Numer alarmowy: 112
 • Dziecięcy Telefon Zaufania: 116 111
 • Niebieska Linia: 900 12 00 02