Newsletter

Regulamin Ligi

Organizatorem Indywidualnej Ligi Badmintona Lexus jest Centrum Sportowe Matchpoint.
Miejsce rozgrywania meczy:Matchpoint , Ślęza ul. Szyszkowa 6 , 55-040 Kobierzyce. Wyniki meczów rozegranych w innych lokalizacjach nie będą brane pod uwagę.
Zapisanie się na którąkolwiek kolejkę ligową jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

System rozgrywek:

Rozgrywki ligowe Indywidualnej Ligi Badmintona Lexus sezonu zimowego 2017/18 jest to cykl 8 kolejek rozgrywanych co dwa tygodnie w sobotę od godz. 12.00.
Każda grupa składa się z 5 zawodników, którzy rozgrywają mecze „każdy z każdym” w przeciągu ok. 2,5 godziny. Skład każdej grupy ustalany będzie po zamknięciu listy zgłoszeń na podstawie aktualnego rankingu oraz awansów i spadków z poprzedniej ligi. Każdy zawodnik w swojej lidze rozegra 4 mecze.
Ilość grup jak i poszczególnej liczby zawodników w grupie zależy od ilości zgłoszonych zawodników. Na podstawie tego będzie wyznaczany również czas rozpoczęcia
i zakończenia gier.
Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami Polskiego Związku Badmintona. Jedyna zmiana dotyczy punktacji. Mecze ligowe rozgrywane są do dwóch wygranych setów do 21 punktów. Punkty zdobywane są z każdej akcji, czyli każda rozegrana akcja daje punkt zwycięzcy. W przypadku wyniku 20:20 o zwycięstwie w meczu decyduje 21 punkt ( 21 punkt kończy seta).W szczególnych przypadkach organizator ma prawo do zarządzenia zmian w systemie punktacji.

Zgłoszenia do kolejki ligowej można dokonywać zawsze do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz. 22:00. Zgłoszenia należy przesyłam mailem na adres: badliga@matchpoint.com.pl lub t.czysz@matchpoint.com.pl
W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko i numer telefonu, a w przypadku zawodników, którzy biorą udział pierwszy raz w lidze badmintona, również szacowany stopień zaawansowania. Osoba nie deklarująca poziomu gry w mailu decyduje się na grę od podstawowej- ostatniej ligi. W tytule wiadomości proszę napisać: LEXUS LIGA BADMINTONA oraz termin ligi, na którą zawodnik się zgłasza, np. LEXUS LIGA BADMINTONA 21 października

Wpisowe do każdej kolejki gier wynosi 40 zł .

W przypadku rezygnacji z gry danego zawodnika po zamknięciu listy zgłoszeń jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za daną kolejkę. Zawodnik nie otrzymuje jednak punktów za kolejkę do rankingu ligi.

O przydziale do grup na konkretną kolejkę decydują kolejno:

Występ w poprzedniej kolejce ligi badmintona – zwycięzca ligi ma zagwarantowany awans, a przegrany spadek, ale dotyczy to tylko następnej kolejki ligowej,
miejsce w grupie w poprzednich rozgrywkach ligi lub bezpośredni pojedynek między zawodnikami jeśli w poprzedniej rundzie byli w jednej grupie,
Suma punktów z dotychczasowych kolejek.
Dzika karta organizatora lub regularne uczestnictwo w rozgrywkach ligowych

Lotka turniejowa:

Organizator zapewnia lotki YONEX MAVIS 2000 niebieskie. Podczas rozgrywek ligowych obowiązuje kolejność lotek na sezon 2017/18 Polskiego Związku Badmintona, gdzie lotki piórowe mają pierwszeństwo nad lotkami syntetycznymi.

W przypadku zgłoszenia przez zawodnika chęci gry lotką piórową przeciwnikowi, zawodnik zgłaszający grę lotką piórową zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ilości lotek do rozegrania pojedynku. Przeciwnik zawsze wyraża zgodę na grę wyższą lotką wg przepisów PZBad.

Sędziowanie:

Zawodnicy jednej grupy na czas ligi zajmują 2 korty i rozgrywają na nich wszystkie mecze swojej grupy. Zawodnicy sędziują swoje mecze sami. Wynik prowadzącemu ligę podaje zwycięzca meczu.
Po rozegraniu regularnej kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do rankingu LEXUS LIGI BADMINTONA według specjalnego przelicznika systemu bo5 (w zależności od ilości uczestników)

Jeśli w danej grupie zawodnicy będą mieli taką samą ilość zwycięstw, to miejsce rozstrzygane jest kolejno poprzez: porównanie ilości wygranych i przegranych setów (różnica), porównanie ilości wygranych i przegranych punktów (różnica), na końcu brany jest pod uwagę bezpośredni pojedynek zawodników.
W szczególnych przypadkach osoba przegrywająca daną ligę może nie spaść, a wygrywająca nie wejść do innej ligi – np. gdy liczba grup zostaje zmieniona w porównaniu do poprzedniej kolejki (decyduje organizator)
Punkty z każdej kolejki ligowej sumują się. Do końcowego rankingu zaliczamy 6 najlepszych wyników zawodnika.

Nagrody: 7 najlepszych ligowców otrzymuje nagrodę: puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów firmy Lexus oraz Yonex. Wszyscy uczestnicy zapisani na ostatnią kolejkę ligową otrzymają pamiątkowe upominki.
Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć oraz nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie przez organizatora zdjęć i nagrań w Internecie
Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej matchpoint.com.pl.
Centrum Sportowe Matchpoint nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach Ligi. Zawodnicy biorą udział w lidze na własną odpowiedzialność.
Wszelkich informacji udziela na temat Ligi udzielają :

Tymoteusz Czysz: t.czysz@matchpoint.com.pl, nr tel. 885 555 970

Zapraszamy!

 

skontaktuj się z nami
    trenuj w MATCHPOINT całą dobę!