Newsletter

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA KLUBU

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA KLUBU

 

Szanowni Państwo!

W związku z ogłoszonym Rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że działalność Klubu Match Point zostaje w okresie od dnia 28 grudnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku będzie ograniczona w zakresie wynikającym z przepisów § 10 ust. 1 punkt 2) i 3) oraz ust. 15 ww. Rozporządzenia.

Działalność Klubu zostaje ograniczona jedynie do organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych oraz wydarzeń sportowych dla określonej kategorii zawodników, bez udziału publiczności.

Zgodnie z powołanymi przepisami, zajęcia sportowe będą dostępne wyłącznie dla:

  1. osób zawodowo uprawiających sport;
  2. osób (zawodników) pobierającym stypendia sportowe;
  3. zawodników kadry narodowej, olimpijskiej, paraolimpijskiej;
  4. osób (zawodników) uprawiających sport w ramach ligi zawodowej;
  5. dzieci i młodzież uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni związek sportowy.

Osoby uprawnione do udziału w zajęciach zobowiązane będą do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przynależność do grupy osób uprawnionych do odbywania treningów, zgodnie z § 10 ust. 16 ww. Rozporządzenia.

Pełna treść Rozporządzenia dostępna jest tutaj.  – https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000231601.pdf