Newsletter

league status

termin i miejsce

Liga zostanie rozegrana w okresie od 1 października 2016 – 30 kwietnia 2017 r. w obiekcie sportowym „Matchpoint Tennis&Sports Club”, Ślęza ul. Szyszkowa 6, 55-040 Kobierzyce .
Ostateczny termin zgłoszenia uczestnictwa do ligi mija dnia 19 września 2016.
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem: p.syrewicz@matchpoint.com.pl lub tenis@matchpoint.com.pl , nr tel. 507 035 990 lub 661 113 333.
W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, oraz adres e-mail do korespondencji.

ORGANIZATORZY

Organizatorem rozgrywek ligowych jest Matchpoint Tennis&Sports Club, który sprawuje nadzór nad prawidłowością rozgrywek. Osobą wyznaczoną przez organizatora do nadzorowania prawidłowości prowadzenia rozgrywek ligowych jest Paweł Syrewicz.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
1. Każdy uczestnik z chwilą zgłoszenia do rozgrywek oświadcza, że zna regulamin ligi.
2. Warunkiem udziału jest uiszczenie opłaty startowej w wysokości 200 zł.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kontuzje powstałe podczas rozgrywek.
4. Gracze uiszczają samodzielnie opłatę za kort w wysokości wynikającej z cennika Matchpoint, z rabatem w wysokości 10 pln od ceny abonamentowej.

SYSTEM ROZGRYWEK

1. Uczestnicy ligi zostaną podzieleni na trzy grupy A, B i C, gdzie grupa A składać się będzie z najbardziej zaawansowanych, a kolejne grupy z graczy odpowiednio mniej zaawansowanych.
2. Przydział do poszczególnych grup, z uwzględnieniem wyników osiągniętych
w poprzednim sezonie, organizator ogłosi przed rozpoczęciem rozgrywek. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełnienia listy startowej poszczególnych grup.
3. Liga składać się będzie z 3 faz rozgrywek. W 1  i 2 fazie rozgrywek zawodnicy będą walczyć o Turniej Masters. W 3 fazie w grupie A zostanie rozegrany w/w Turniej Masters wyłaniający zwycięzcę całych rozgrywek.
4. Spotkania rozgrywane będą w ciągu całego tygodnia wg ustalonego wcześniej harmonogramu.
5. Szczegółowy harmonogram meczów (z podanym dniem, godziną i wyznaczonym kortem) publikowany będzie na stronie internetowej www.matchpoint.com.pl, wysyłany mailem, smsem oraz dodatkowo wywieszany na tablicy ogłoszeń w Centrum Sportowym Matchpoint.
6. Wszelkie absencje należy zgłosić koordynatorowi najpóźniej 2 dni przed ustalonym terminem meczu.
7. Wszystkich uczestników zobowiązuje się do terminowego rozgrywania wyznaczonych spotkań.
8. Jeżeli zawodnik (w danym tygodniu wyznaczonym do rozgrywek) nie może rozegrać meczu zgodnie z wywieszonym harmonogramem, powinien poinformować o tym niezwłocznie swego przeciwnika oraz prowadzącego rozgrywki, nie później jednak, niż na 2 dni przed rozpoczęciem spotkania.
9. Koordynator w miejsce odwołanego spotkania wyznaczy kolejny mecz, w porozumieniu
z uczestnikami ligi.
10. Zawodnicy mogą rozegrać mecz ligowy w innym terminie aniżeli wyznaczony przez koordynatora. W takim przypadku należy poinformować koordynatora o terminie oraz wyniku spotkania po meczu. Zawodnicy nie ponoszą dodatkowych kosztów.
11. Niepowiadomienie koordynatora oraz przeciwnika o niemożliwości rozegrania spotkania w wyznaczonym przedziale czasowym skutkuje wpisaniem walkowera w/o (0:6; 0:6).
12. W sytuacji rezygnacji zawodnika z udziału w rozgrywkach danej grupy, przed ich rozpoczęciem, organizator zastrzega sobie prawo doboru zawodnika z ligi niższej.
13. W sytuacji rezygnacji zawodnika z udziału w rozgrywkach danej grupy, po ich rozpoczęciu, wszystkim zawodnikom dopisany zostanie walkower za mecz z tym zawodnikiem. Bez względu na ilość rozegranych spotkań.
14. Rozgrywki ligowe opierają się na systemie gry „każdy z każdym” w danej grupie.
15. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów (w przypadku wyniku 6:6 w secie rozgrywany jest tie-break). Sety rozgrywane są od stanu 0:0. W przypadku remisu w setach jako decydujący set rozgrywany jest tie-break do 10, który musi być zakończony 2 punktową przewagą.
16. Po zakończonym meczu zawodnicy mają obowiązek podać wynik osobie prowadzącej rozgrywki oraz wpisanie wyniku na tablicy ogłoszeń, na której będzie wywieszony harmonogram i tabela spotkań.
17. Zarezerwowanie kortów leży w gestii Organizatora.
18. Gracze samodzielnie dostarczają piłki na mecz.

PUNKTACJA

1. Zwycięstwo 2:0 – 3 punkty
2. Zwycięstwo 2:1 – 2 punkt
3. Przegrana 2:1 – 1 punkt
4. Przegrana 2:0 – 0 punktów
5. Mecz wygrany poprzez krecz lub walkower – 3 pkt (wynik 6:0, 6:0)

TABELA WYNIKÓW

O kolejności w tabeli decyduje:
Ilość zdobytych punktów
Stosunek ilości zdobytych setów do ilości przegranych setów
Stosunek ilości zdobytych gemów do ilości przegranych gemów
Wynik bezpośredniego spotkania
Po zakończeniu poszczególnych faz rozgrywek 2 ostatnich zawodników z ligi A i B spada do grupy niższej. Natomiast 2 z najwyższymi miejscami z ligi B i C awansuje do grupy wyższej.

NAGRODY:

Zapraszamy!
Partnerem Ligi tenisa jest salon LEXUS Wrocław, ul. Legnicka 164, 54-206 Wrocław

contact with us
    open daily from 7.00 am to 23.00 MATCHPOINT